Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Pasif Şiddete Dur De!

  1.   Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  2. Haberler


Pasif Şiddete Dur De!


İstanbul Gelişim Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp’in katkıları ve Bahar Polat’ın katılımıyla 12.03.2019 Salı günü J-334 numaralı oditoryumda saat 14.00’de söyleşi gerçekleştirdi. “Pasif Şiddetin Yıkıcı Etkisi” isimli söyleşide, kadının aile yaşamından iş yaşamına kadar toplumsallaşma sürecinde karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukların üstesinde gelmenin yolları tartışıldı. “Pasif Şiddete Dur De!” sloganı ile gerçekleştirilen, Bahar Polat’ın çocukluk yıllarında yaşadığı olayları anlatmasıyla başlayan söyleşi, kız çocuklarının çocukluktan itibaren çektiği zorlukları irdeledi. Söyleşinin ilerleyen aşamalarında Polat, sırasıyla, gençlik döneminde, iş yaşantısında ve sosyal ilişkilerinde “kadın” olmanın getirdiği zorlukları anlattı.

Çocukluğuna ilişkin anılarını anlatırken Polat, “Benim doğduğum coğrafyada kadın olarak doğmak bir suç gibi algılanıyordu” diyerek kadınlara onu yapma, bunu yapma şeklinde baskı yapıldığını belirtti. Kadınlara yönelik hem fiziksel hem de psikolojik şiddet olduğunu söyleyen Polat, özellikle söylemlerin insanın psikolojisini etkilediğini kaydetti.  İş yaşamında çektiği zorlukları anlatırken ise “Çalıştığınız yerde de şiddetin başka boyutlarını görüyorsunuz. Kadın olduğunuz için size az maaş veriyorlar. Çalışma ortamında size yönelik farklı davranışlarda bulunuyorlar” dedi. Şiddetin bir cinsiyet sorunu olmasının yanında toplumsal bir sorun da olduğunu belirtirken Polat “Gazetecilikte emeğini sömürüyorlar. Bu sadece kadına ilişkin bir şey de değil. Bir insan 30 saat çalıştırılabilir mi? Bu bir şiddettir” şeklinde konuştu. Polat, konuşmasının ilerleyen bölümlerinde kadın ve erkek ilişkisine odaklandı. Polat, “Pasif şiddet evlilik dahil kadınla erkek arasındaki ilişkilerde de kendini gösteriyor. Direkt olarak fiziksel bir şiddet olmasa bile konuşma yoluyla kadınların özgüvenleri yıpratılmaya çalışıyor, bu da pasif şiddet” dedi.  Kadın olmanın yalnızca Türkiye’de değil dünyada da zor olduğunu söyleyen Polat, medyayı da ele alarak medyada kadına yönelik şiddetin meşrulaştırıldığını belirtti.

“Hepimiz insan olarak doğuyoruz ama insan olamıyoruz” diyerek konuşmasını bitiren Polat, “kimse dünyaya boşuna gelmiyor, cesaretli olmak lazım” yönünde katılımcılara telkinde bulundu. Daha sonrasında ise dinleyicilere tavsiyelerde bulundu. “Her zorluk kişiliğinizi inşa ediyor” sözleriyle tavsiyelerine başlayan Polat, “kendinizi bilin ve kendinizi tanıyın”, “sizin işiniz makine ile değil insanla, önce kendinizi tanıyın ki başkalarını da tanıyıp empati kurabilin” diyerek tavsiyelerini sonlandırdı.

Soru cevap bölümünün ardından söyleşi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp’in Bahar Polat’a plaket takdim etmesiyle sonlandırıldı. Öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen etkinliğin ardından öğrenciler Bahar Polat’ın yaşam hikayesinin kadınlar açısından ilham verici olduğunu belirterek toplumsal cinsiyet konusunun yeni etkinliklerde de ele alınması yönündeki isteklerini dile getirdiler.


Haberler