Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Toplumsal cinsiyet

  1.   Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  2. Haberler


Toplumsal cinsiyet


Toplumsal cinsiyetin konu edildiği kısa filmde kadınların toplum tarafından nasıl baskılandığına vurgu yapıldı. Baskının bir genç kızın rüyalarına kadar girdiğine, her gün evden çıkmadan önce toplum baskısını üzerinde hissederek davrandığına odaklanıldı. Oyundaki bir karakterin toplum öğretilerine uydukça “level” atladığı, diğer bir ifadeyle toplum tarafından sevildiği metaforu üzerinden kurgulanan kısa filmde bir kadının tüm yaşamda gördüğü baskı kareleri aktarıldı.


Haberler