TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Reklamda Kadın Söylemi

Reklamda Kadın Söylemi

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığı ve Uzman Psikolog Esra BOZDEMİR KAYGUSUZ’un katılımıyla “Reklamda Kadın Söylemi” isimli söyleşi gerçekleştirilerek reklam ve kadın ilişkisi gündeme getirildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İpek SUCU 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 13.00’da söyleşi gerçekleştirdi. “Reklamda Kadın Söylemi” isimli söyleşiye, Uzman Psikolog Esra BOZDEMİR KAYGUSUZ katıldı. Söyleşide, kadın, imge, kadın imgesi, mitoloji, semavi dinler öncesi tanrıların cinsiyeti, kapitalist sistem ve kadın gibi konular konuşuldu.
 
Söyleşinin ilk bölümünde tarihsel olarak kadının toplumsal durumuna değinildi. Daha sonra ise, inanç sistemleri içinde kadınların nasıl yer aldığı ve resmedildiği tartışıldı. Bu kapsamda BOZDEMİR KAYGUSUZ “Semavi dinlere kadar yaratıcılar dişi olarak düşünülmüştür.” diyerek kadınların geçmişteki önemine vurgu yapmıştır. Ay’ın dişi olarak Güneş’in ise hem dişi hem erkek olarak resmedildiğini belirterek bereket tanrısı Kibele’nin bile dişi olduğunu söylemiştir. BOZDEMİR KAYGUSUZ “Hz. Musa’nın gelişiyle kadınların arka plana itilmesi başladı. Hz. Muhammet’e kadar kadınlar yine de hayatta aktif, Hz. Muhammet’in eşi ticaretle uğraşan aktif bir kadındı” diyerek kadınların sosyal yaşam içinde yer aldığını belirtmiş “Hristiyanlık kadınlara en haşin davranan din” diyerek ise Ortacağ Avrupa’sında kadının durumunu anlatmıştır. BOZDEMİR KAYGUSUZ, Hristiyanlığın şifacı kadınları cadı olarak adlandırıp cadı avı gerçekleştirdiğini belirtmiştir.
 
Söyleşinin ikinci bölümünde ise kapitalizm sisteme odaklanıldı. “Kapitalist sistem ile modern kölelere dönüştük” diyen BOZDEMİR KAYGUSUZ, insanların özgürlük vaadi altında köleleştiğini belirtti. Kapitalizmin bir uzantısı olarak ortaya çıkan reklamlarda 1925-1950 arasında kadın çıplaklığının yasak olduğunu, 1960’lı yıllarda kadının çıplaklığının tavan yaptığını, 1980’li yıllardan sonra ise kadınların evli, ev hanımı, anne olarak resmedildiğini, 2000’li yıllarda ise kadınların tekrar cinsel objeye dönüştüğünü söyleyen BOZDEMİR KAYGUSUZ, kadınların reklam için reklam tarihi boyunca kullanıldığını belirtti. Günümüzde reklamların kadını meta haline getirdiğini söyleyen BOZDEMİR KAYGUSUZ “Bu mala sahip olursan bu kadına da sahip olursun” şeklinde mesaj iletildiğinin altını çizdi.
 
Soru cevap bölümünün ardından Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İpek SUCU tarafından katılımcılara plaketler takdim edildi ve ardından hatıra fotoğrafı ile panel sonlandırıldı. 

Düzenleme Tarihi: 23 01 2019