Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi -

Misyon Vizyon

gelişim üniversitesi
  1.   Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  2. İçerik


Misyon Vizyon


MİSYON

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TCCUAM) resmi olarak 14.07.2016 tarihinde kurulmuştur. Yönetim kurulu farklı disiplinlerden öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırmacılardan oluşmaktadır. Misyonumuz cinsiyetçilik, cinsiyet eşitliğinin sağlanması üzerine disiplinler arası araştırmalar ortaya koymak, cinsiyetçi eylem, söylem biçimlerine yönelik üniversite bünyesinde ve dışında farkındalık oluşmasını sağlamaktır. 

VİZYON
Toplumun her kanadında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, cinsiyetçi söylemlerin azaltılmasını gerçekleştirmektir. Toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirerek toplumda çeşitliliği arttırmak, bu alanda araştırma merkezimizi ulusal ve ulusalar arası arenada önemli bir konuma taşımaktır.