Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi -

Reklamların Cinsiyet Eşitliğinde Dönüştürücü Gücü

gelişim üniversitesi
  1.   Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  2. Haberler


Reklamların Cinsiyet Eşitliğinde Dönüştürücü Gücü


Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seyra Kestel'in cinsiyet eşitliği konusundaki önerileri, Anadolu Ajansı İş Dünyası Haberleri web sitesinde yayınlandı.


Haberin içeriğine göre Kestel, reklamların toplumsal cinsiyet temsillerindeki sorunlara dikkat çekerek, yapılan araştırmaların bu sorunları sayısal olarak kanıtladığını belirtti. Reklamların toplumu dönüştürme gücünü vurgulayan Kestel, bu gücün etkili bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.
 
 
Kestel, 2020 yılında yapılan bir araştırmadan alıntı yaparak, televizyon reklamlarındaki cinsiyet temsillerindeki eşitsizliklere değindi. Kestel, reklamların cinsiyet eşitsizliğini azaltma ve ayrımcılığı giderme konusunda sorumluluk taşıdığını söyledi.
 
 
Reklamların, kadınların sadece geleneksel cinsiyet rollerini pekiştirmekle sınırlı kalmadığını aynı zamanda bedenlerini de standartlaştırdığını da ifade eden Kestel şu görüşleri paylaştı:
 
 
“Araştırmanın bir diğer sonucu, orta üstü kilodaki kadın ana karakter oranının yüzde 8 gibi düşük bir orana sahip olması. Medyada ve reklamlarda temsil edilen geleneksel cinsiyet rolleri ve kalıp yargılar kadar hiç temsil edilmeyen bireyler-gruplar da toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermedeki engellerden biridir. Ancak reklamlar, demografik ve sosyo-ekonomik kategoride neredeyse toplumun her kesimine ulaşmaktadır. Bu yüzden içerik üreticileri etik sorumluluklarını yerine getirmeliler. Cinsiyet eşitsizliğine sebep olan ayrımcılığın sadece Türkiye’de yayınlanan televizyon reklamlarında değil, dünya çapında da var olduğu görülüyor. Tüketim kültürünün en önemli aracı olan reklamlar, cinsiyetleri geleneksel kalıp yargılar ile kodlarken, bazı kimlikleri ve yönelimleri yok sayarak, toplumsal dönüşüm için gerekli olan görünürlük ilkesinden uzaklaşmaktadır.”
 
 
Habere ulaşmak için tıklayınız.

Haberler