Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi -

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp’ın 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mesajı

gelişim üniversitesi
  1.   Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  2. Haberler


Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp’ın 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mesajıİstanbul Gelişim Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak  bu yıl da, toplumsal cinsiyet konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlediğimiz projelerimiz, etkinliklerimiz, konferanslarımız ve atölyelerimiz devam edecektir. Bu farkındalığı arttırabilmek için tüm öğretim üyelerimizin, sivil toplum kuruluşu üyelerinin ve öğrencilerimizin her türlü desteğini bekliyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; “toplumsal cinsiyet”, “kadına yönelik şiddet”, “şiddet türleri ve etkileri”, “kadının çalışma hayatındaki yeri”, “çocuk psikolojisi”, “ergen psikolojisi”, “eğitim psikolojisi”, “mobbing”, “çocuk gelişimi” ve “anne-baba rolleri” alanlarında çalışmalar düzenlemektedir.  Merkez olarak misyonumuz; cinsiyetçilik ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması üzerine disiplinler arası araştırmalar ortaya koymak; cinsiyetçi eylem ve söylem biçimlerine yönelik üniversite bünyesinde ve dışında farkındalık oluşmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda, toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirerek toplumun her kanadında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, cinsiyetçi söylemlerin azaltılmasını gerçekleştirmektir.

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılında da farklı projelerde birlikte olmayı diliyoruz.


Haberler